Rørisolering

Rørisolering

Rørisolering kan give dig store besparelser

At spare energi er noget der interesserer de fleste husejere, og særligt de som oftest yderst interesserede i hvordan det er muligt for dem at minimere forbruget af varme og el i hjemmet. Dette gør det muligt at mindske forbrugsudgifterne samtidigt med at aflaste miljøet. En nem og forholdsvis billig måde hvorpå det er muligt at spare penge på varmeregningen er igennem efterisolering.

Efterisolering af boligen medfører et formindsket varmetab, hvilket fører til store besparelser og nedsat varmeforbrug i forbindelse med opvarmning af boligen. Rørisolering er et eksempel på en efterisoleringstype der er forholdsvis billig og som kan have en betydelig effekt på ens varmeudgifter.

Hvad er rørisolering?

Efterisolering af rør udføres ved at påmontere et lag isolerende materiale uden på rør der har til formål at transportere varmt vand rundt i huset. Eksempelvis kunne det dreje sig om rør løbende til og fra husets varmtvandsbeholder, eller rør der har til formål at forsyne radiatorerne med varmt vand om vinteren. Igennem efterisolering af sådanne rør mindskes rørenes varmetab til omgivelserne væsentligt, hvilket medfører at der skal bruges mindre energi på at opvarme vandet i rørene.

Selve efterisoleringen af rørene foretages ved at placere såkaldte rørskåle rundt om rørene, som har til formål at forhindre rørene i at afgive varme til omgivelserne. Rørskålene er enten fremstillet af mineraluld såsom rockwool, eller af det såkaldte PE-skum. Monteringen af rørskålene på rørene foretages som oftest med tape eller snor, men rørskåle kan også være fremstillede med et snit på langs der gør det muligt at montere rørskålene uden hjælp fra hverken snor eller tape.

Isoleringsevnen af rørskålen afhænger af materialevalg samt materialets tykkelse. Et tykkere isoleringslag medfører en højere isoleringsevne, og det er derfor som oftest optimalt at anvende et så tykt lag isolerende materiale som muligt.

Gode tilskud til rørisolering

Efterisolering af rør har forholdsvis lave omkostninger sammenlignet med mange andre former for efterisolering. En fordel ved efterisolering af rør er at det kan foretages af menigmand, og af den grund er det ikke nødvendigt at hyre en håndværker. Dette faktum kombineret med at selve installationen af rørisoleringen ikke kræver specielt værktøj eller udstyr medfører at prisen på efterisolering af rør i mange tilfælde er forholdsvis lav. Det er desuden også muligt at få gode tilskud til denne type isolering, hvilket bevirker at mange danskere vælger at investere i rørisolering som noget af det første i forbindelse med efterisolering.

Rørisolering gavner miljøet

Ved efterisolering af rør er det muligt at nedbringe husets varmetab betydeligt. Et lavere varmetab betyder en bedre udnyttelse af energien i huset, hvilket medfører et mindre energi- og varmeforbrug. Ved at nedbringe ens energi- og varmeforbrug mindskes ens CO2-udledning også betydeligt, og dette har en direkte aflastende effekt på miljøet. Som bekendt er CO2 en drivhusgas som bidrager til global opvarmning, og ved at nedbringe din CO2-udledning er du med til at mindske forværringen af global opvarmning hvilket gavner både dig selv og resten af kloden. Igennem rørisolering er det altså muligt at spare penge på en god og miljøvenlig måde.