Isolering med papiruld

De mange fordele ved isolering med papiruld

Der findes mange forskellige former for isoleringsmaterialer, hver med deres specifikke anvendelsesmuligheder, fordele og ulemper. En af de nyere isoleringsmaterialer der har vundet indpas blandt den danske befolkning i de seneste år er isolering med papiruld. Papirisolering besidder mange tilstræbte egenskaber, og opfylder mange almindelig behov husejere kan have til et isoleringsmateriale.

Papiruld fremstilles af genbrugsaviser og andet genbrugspapir og er blandt andet af den grund kendt som et af de mest miljøvenlige isoleringsmaterialer. Papiruld er et granulat, og består af mange små løse cellulosefibre. Disse fibre er imprægneret med forskellige salte og kemikalier så de er mere modstandsdygtige over for brand. Derudover hjælper imprægneringen med at bekæmpe og forebygge dannelsen af skimmel og råd.

Isolering med papiruld har både fordele og ulemper

Papiruld er et eksempel på et granulat, som er et materiale der består af en masse små korn eller fibre. Isoleringsmaterialer på granulatform, heriblandt også papiruld, har den fordel at granulatets struktur muliggør en bedre og mere effektiv isolering, ved at lade granulatet udfylde samtlige sprækker, revner og kroge. Det er ofte en udfordring at udfylde alle huller og rum hvis man benytter isoleringsbatts eller –måtter, og dette medfører ofte en mindre effektiv isolering end man opnår ved isoleringsmaterialer på granulatform. Selv i tilfælde hvor isoleringsbatts skæres ud så de passer og kan udfylde samtlige rum og kroge, opstår der hurtigt kuldebroer i samlingerne mellem battsene. Isolering med papiruld udnytter cellulosefibrenes struktur og lille størrelse til at opnå effektiv isolering, også rundt om blandt andet rør, kabler og ledninger, og det tætte lag af papiruld forhindrer kuldebroer i at opstå, hvilket fører til et mindsket varmetab. Ud over dets effektive isoleringsevne, besidder papiruld desuden den fordel at det har en betydelig lyddæmpende effekt. Derudover anses isolering med papiruld som værende en af de mest miljørigtige isoleringsmetoder. Desuden er papiruld både fugtoptagende og –afgivende, hvilket i nogle tilfælde gør det muligt at undvære en dampspærre hvis man isolerer med papiruld. En ulempe ved papiruld er dog at materialet har en tendens til at falde sammen. Dette betyder at det kan blive nødvendigt i fremtiden at efterisolere endnu en gang hvis man vælger at benytte papiruld til at efterisolere med. Bliver materialet udsat for større fugt- eller væskepåvirkning, kan dette også føre til at materialet falder sammen.

Hvordan udføres isolering med papiruld?

Papiruld benyttes som oftest i forbindelse med isolering af loft eller hulmursisolering. Papiruldsisolering foregår ved at materialet blæses ind i det rum man ønsker at isolere. Isolering med papiruld i granulatform bør udelukkende foretages af en erfaren og dygtig autoriseret isolatør, og bør ikke forsøges udført af menigmand. I forbindelse med indblæsningen benyttes en maskine tilegnet til netop dette formål. Ved isolering af loft blæses materialet ud på loftsgulvet, så det danner et tykt isolerende lag der dækker hele loftsgulvet. Her er det vigtigt at materialet også ligger helt tæt ind til samtlige spær og bjælker. I forbindelse med hulmursisolering bores huller i fugerne mellem murstenene, hvorefter papiruld blæses ind gennem disse huller.