Isolering med flamingo

Isolering med flamingo

Isolering med flamingo har flere fordele

Flamingo er et eksempel på et isoleringsmateriale der er yderst populært blandt danskerne. Isoleringsmaterialet anvendes meget i forbindelse med isolering af huse og boliger og dette skyldes flere forskellige årsager. Flamingo er et forholdsvis miljøvenligt materiale sammenlignet med mange andre isoleringsmaterialer, og består af en plastikform kaldet ekspanderet polystyren (også kendt som EPS).

Flamingo består af råolie, naturgas og luft, hvoraf råolien og naturgassen udelukkende udgør en meget lille procentdel. Tilmed er råolien og naturgassen der benyttes som oftest genbrugt, hvilket bidrager til materialets miljøvenlighed.

Fordelene ved isolering med flamingo

Da flamingo næsten udelukkende består af luft, bevirker dette at materialet er meget let, og den forholdsvis lille massefylde bevirker at flamingo er let at transportere og bære rundt på. At materialet hovedsageligt består af luft bevirker desuden også at det har en meget god isoleringsevne. Derudover har flamingo den fordel at det er fuldkomment immunt over for skadedyr, heriblandt rotter, biller og mus, da materialet består af plastik og er derfor svært at tygge igennem samtidigt med at det ikke er spiseligt.

Dette vil sige at foruden de besparelser du kan opnå på varmeregningen, gør isolering med flamingo det muligt at spare mange penge på vedligeholdelse samt udskiftning af isoleringsmateriale i forbindelse med skader forårsaget af rotter eller lignende. Herudover er flamingo yderst modstandsdygtigt over for fugt, da vand og fugt som oftest har meget svært ved at trænge igennem materialets overflade.

Flamingo er desuden et meget kompakt materiale, hvilket bevirker at det har en høj trykstyrke og derved kan holde til meget tryk fra øvrige bygningsdele uden selv at tage skade. En ulempe ved isolering med flamingo er dog at materialet er forholdsvis brændbart sammenlignet med andre isoleringsmaterialet, og derfor benyttes materialet oftest udelukkende i forbindelse med isolering af terrændæk samt udvendig isolering af flade tage.

Isolering med flamingo kan ske på flere måder

Flamingo fås på forskellige former, og valget mellem disse kommer blandt andet an på hvad du ønsker at isolere og hvordan. Som oftest fås flamingo som plader eller blokke, som det er muligt at skære til i formerne så de passer til formålet og kan dække alle ønskede overflader. Disse plader og batts består af hårdt sammenpressede polystyrenkugler, der er sat sammen til et kompakt og tæt materiale.

Ud over som plader og batts fås flamingo desuden også på granulatform som små flamingokugler, hvilket i nogle tilfælde kan vise sig at være en bedre løsning end at benytte blokke eller plader. Isolering med flamingo på granulatform foregår oftest ved at blæse flamingogranulat ud i det rum man ønsker at isolere. Selve indblæsningen foretages af en autoriseret isolatør som benytter en bestemt indblæsningsmaskine designet til formålet. Isoleringsgranulat har den fordel at det udfylder alle kroge og sprækker, og derigennem opnås en yderst effektiv og tæt isolering.

Alt efter hvor tykt et lag man lægger samt hvor sammenpresset granulatet bliver, er det muligt helt at forhindre samtlige fremtidige kuldebroer i at opstå. Benyttes der i stedet batts eller plader, vil der hurtigt opstå kuldebroer i samlingerne mellem disse.