Indvendig isolering

Indvendig isolering

Indvendig isolering af ældre huse

En af de mest almindelige isoleringsmetoder når det kommer til isolering af ydermure er hulmursisolering. I nogle tilfælde er det dog ikke muligt at benytte denne form for isolering. Dette ses oftest i ældre huse som er opført uden hulmure, hvor de manglende hulmure gør det umuligt at isolere ved hjælp af hulmursisolering.

I sådanne tilfælde benyttes der oftest udvendig isolering af facaden, hvor et isolerende materiale samt en udvendig beklædning påmonteres direkte uden på husets facade, hvilket sørger for at varmen inde fra huset har sværere ved at slippe ud. Man kan dog også komme ud for at dette heller ikke er en mulighed.

Oftest ses denne situation i forbindelse med ældre huse med meget flotte facader, hvor ejeren af huset ikke ønsker at foretage ændringer på eller tildække husets oprindelige facade. I andre tilfælde er det lokalplanen i området eller andre regulativer der direkte forhindrer husejeren i at ændre på husets facade. Hvis ikke udvendig isolering er en mulighed, kan man i stedet overveje at benytte indvendig isolering.

Hvad er indvendig isolering?

Indvendig isolering af husets ydervægge foregår ved at der opbygges et skelet af træ direkte på indersiden af husets ydervægge. Herefter placeres det valgte isoleringsmateriale på indersiden af ydermurene, hvorefter der placeres en dampspærre uden på isoleringsmaterialet. En dampspærre har til formål at forhindre fugt i at dannes på indersiden af husets vægge. Samtidigt hjælper dampspærren også med at beskytte mod råd og skimmelsvamp.

Uden på dampspærren monteres dernæst en indvendig beklædning. Denne beklædning fungerer som husets nye væg, og er altså den synlige del af den indvendige isolering. Beklædningen kan fås i forskellige farver og udseender, og du har altså som husejer derved mulighed for selv at bestemme det endelige udseende af din indvendige isolering.

Fordele og ulemper ved indvendig isolering

At isolere et hus indvendigt har både fordele og ulemper. Den primære fordel ved metoden er at den giver husejere der hverken har muligheden for at anvende hulmursisolering eller udvendig isolering et alternativ og en måde hvorpå også de kan opnå besparelser på varmeregningen. Derudover gør indvendig efterisolering det muligt at isolere husets ydermure uden at ændre på husets udvendige facade.

Selve udførslen af den indvendige isolering kan desuden foregå i ryk, hvilket vil sige at det er muligt at dele betalingen af isoleringsarbejdet op. Derudover er endnu en fordel ved indvendig isolering at der benyttes en betydeligt mindre mængde isoleringsmateriale ved denne metode i forhold til ved udvendig isolering. Dette bevirker at denne isoleringsmetode som oftest er en del billigere end udvendig facadeisolering.

En ulempe ved at isolere husfacaden indefra er dog at en del gulvplads går tabt på grund af isoleringsmaterialet monteres på indersiden af væggen. Dette problem undgår man eksempelvis i forbindelse med udvendig isolering. En anden ulempe ved at isolere huset indvendigt er desuden at denne metode oftest er mindre effektiv end udvendig efterisolering når det kommer til isoleringsevne. Dette har betydning for længden af indtjeningsperioden, og i de fleste tilfælde har indvendig isolering en betydeligt længere indtjeningsperiode end udvendig isolering har.