Hulmursisolering
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hulmursisolering

Hulmursisolering er en isoleringsform mange danskere benytter sig af. Isoleringsformen er en god måde hvorpå man kan effektivisere den overordnede isoleringsevne af ens bolig, og på denne måde opnå et mindre varmetab og en mindre varmeregning. Isolering af hulmure benytter sig af at mange nyere huse er udstyret med hulmure.

En hulmur består af en bagmur og en formur, hvilket bevirker at der opstår et hulrum mellem de to mure, og det er dette hulrum man udnytter i forbindelse med hulmursisoleringen. Isolering af hulmure foregår ved at et isoleringsmateriale lægges ind i hulmuren, hvilket sørger for at varmetabet ud gennem ydermurene minimeres. Selve udførslen af isoleringen foregår ved at blæse isoleringsgranulat ind mellem for- og bagmuren.

Et isoleringsgranulat er et materiale der forekommer som mange små korn, og har den fordel at materialet selv fordeler sig inde i hulmuren og derved danner et tæt og effektivt isoleringslag. For at få granulatet ind i muren bores der huller i fugerne, hvorefter isoleringsmaterialet blæses ind i muren med en maskine tilegnet til formålet.

I nogle tilfælde vælger man i stedet at udtage enkelte mursten ud af muren og indblæse materialet gennem disse huller, og valget mellem disse to indblæsningsmetoder foretages af en autoriseret isolatør, og det er også udelukkende en autoriseret isolatør der må udføre selve isoleringsarbejdet.

Hulmursisolering kan udføres med forskellige materialer

Det er muligt at isolere hulmure med en række forskellige materialer. Alle disse materialer har naturligvis både fordele og ulemper, og du bør overveje dit materialevalg nøje før du endeligt beslutter dig. Et populært materiale i forbindelse med isolering af hulmure er papiruld.

Materialet er fremstillet af genbrugspapir som er imprægneret med forskellige kemikalier der gør materialet mere brandsikkert. Hulmursisolering papiruld anses som et meget miljøvenligt isoleringsmateriale, da både fremstillings- og bortskaffelsesprocessen er yderst miljøvenlig sammenlignet med andre isoleringsmaterialer.

Et andet materiale der ofte benyttes i forbindelse med isolering af hulmure er rockwool. Materialet er lavet af mineraluld, hvilket vil sige at det er meget brandsikkert. Hulmursisolering rockwool har en god isoleringsevne, og bliver ikke påvirket af hverken vand eller fugt.

Ønsker du at få foretaget isolering af din bolig?

Hvis du er interesseret i at isolere hulmurene i dit hus, er der nogle ting du bør være opmærksom på. Sørg for at undersøge om du har hulmure eller ej inden du kontakter en isolatør. Dette kan du eksempelvis gøre ved at kigge på plantegningerne for dit hus. Som hovedregel er de fleste huse der er opført efter 1920 bygget med hulmure.

Efter du har sikret dig at dit hus er opført med hulmure, bør du kontakte en isolatør og bede om at få foretaget en forundersøgelse af dine mure. Forundersøgelsen er et krav der skal opfyldes før der kan foretages isolering af hulmurene. Formålet med forundersøgelsen er at bestemme om hulrummet mellem for- og bagmuren er stort nok til at udføre isoleringen, samt om murværket er egnet til det. I nogle tilfælde viser forundersøgelsen af der kræves reparationer af muren før selve isoleringen kan foretages. Hulmursisolering pris afhænger derfor delvist af resultaterne fra forundersøgelsen. Denne type isolering er meget anvendt i forbindelse med efterisolering.