Facadeisolering

Facadeisolering

Facadeisolering af ældre huse uden hulmure

Huse kan isoleres på mange forskellige metoder og med forskellige teknikker. Derfor er det oftest en ide at kontakte en håndværker der har forstand på isolering, så du kan få rådgivning i forbindelse med isoleringen af dit hus om hvilken isoleringsform og hvile materialer der passer bedst til formålet.

Som husejer har du dog generelt sidste og endelige ord i hvilken form for isolering du ønsker at benytte dig af, og du er altså meget sjældent tvunget til at vælge den løsning som håndværkeren foreslår. Der findes dog også eksempler på huse hvor ikke alle isoleringsformer er mulige.

Det kunne eksempelvis dreje sig om ældre huse der er opført uden hulmure. Uden hulmure kan huset ikke hulmursisolering, og ønsker man at isolere ydervæggene skal der derfor andre metoder i brug. Dette gøres som regel ved hjælp af facadeisolering.

Hvad er facadeisolering?

Isolering af husfacaden kan udføres på flere forskellige måder alt efter hvilke forbehold der skal tages hensyn til. Den metode der er mest praktisk og sandsynligvis også mest udbredt blandt de danske husejere er udvendig facadeisolering. Udvendig isolering af facade udføres ved at påmontere et lag isolerende materiale uden på husets ydermur. Herefter påsættes et lag vindpap som beskyttelse mod vind og blæst, og alleryderst monteres en udvendig beklædning. Udvendig isolering af facade ændrer altså betydeligt på husfacadens udseende.

Den ydre beklædning kommer dog oftest i flere forskellige designs og farver, og det er på denne måde muligt for dig som husejer selv at kunne præge husets endelige udseende, selv hvis du vælger at isolere dine ydervægge med udvendig isolering af husfacaden. En anden måde hvorpå det er muligt at isolere sin husfacade er ved hjælp at indvendig isolering af facaden.

Indvendig isolering af facade benyttes som regel kun i meget få specifikke tilfælde, hvor man som husejer af den ene eller den anden årsag er ude af stand til at udføre udvendig isolering af husfacaden. Indvendig isolering af facade udføres ved at påmontere et isolerende lag på indersiden af husets ydervægge. Her påsættes som hovedregel oftest også en indre beklædning, som hjælper med at tildække isoleringsmaterialet.

Udvendig eller indvendig facadeisolering?

Der er naturligvis både fordele og ulemper ved både indvendig og udvendig facadeisolering. I langt de fleste tilfælde vil en håndværker vurdere at udvendig isolering af husfacaden er den mest optimale af de to metoder. Dette skyldes primært at indvendig isolering af facaden har en del ulemper, som man slipper for ved at benytte sig af udvendig isolering i stedet.

I forbindelse med indvendig isolering mister man en forholdsvis stor mængde gulvplads, da det isolerende lag monteres på indersiden af husets ydervægge og derved inddrager en del af gulvpladsen. Indvendig isolering kræver til gengæld også generelt set en mindre mængde isoleringsmateriale, hvilket betyder at indvendig facadeisolering pris oftest er en smule lavere end prisen for udvendig isolering af facaden. En udvendig isolering vil altså ikke påvirke gulvpladsen i boligen, men vil i stedet i mange tilfælde være dyrere end en indvendig isolering af facaden.