Efterisolering

Efterisolering

Effektiv isolering af boligen medfører et mindre energiforbrug og derved også en billigere varmeregning samt en mere miljøvenlig tilværelse. At spare penge på varmeregningen er som oftest noget enhver husejer har interesse i, og af den grund bør samtlige husejere tilstræbe sig at opnå et hus med god og effektiv isolering.

Er du i tvivl om hvordan du som husejer finder ud af om hvorvidt dit hus er effektivt isoleret eller ej, kan du eksempelvis få foretaget en varmescanning af dit hus. En varmescanning viser hvor varmetabet er størst, og et stort varmetab er oftest et tegn på utilstrækkelig eller ineffektiv isolering. Er varmetabet forholdsvis stort, bør du overveje at efterisolere din bolig der hvor varmescanningen viste det største varmetab.

Hvad er efterisolering?

Når et hus bliver opført isoleret det som oftest med de mest effektive isoleringsmaterialer der er til rådighed på selve opførelsestidspunktet. I dag udvikles der dog konstant nye isoleringsmetoder og –materialer, hvilket medfører at de isoleringsmaterialer der blev benyttet i forbindelse med opførslen af et hus for tredive år siden nu højst sandsynligt er blevet udkonkurreret af nyere og mere effektive isoleringsmaterialer.

Af den grund kan det som oftest svare sig at investere i efterisolering af boligen. At efterisolere ens bolig henviser til det at lægge nyt isoleringsmateriale ind i husets hulmure, loft, gulv eller andet, efter at huset er blevet opført. At efterisolere boligen er blevet yderst populært blandt mange danskere, da det som oftest er en investering der i den grad kan svare sig i forhold til hvor mange penge det er muligt at spare.

Efterisolering af hulmure, tag og loft

Nogle af de lettest tilgængelige dele af huset i forbindelse med efterisolering er hulmure, tag og loft. Forarbejdet der skal udføres inden selve efterisoleringen kan foretages er her minimal, og af den grund vælger mange danskere at efterisolere deres hulmure, lofter og tage som noget af det første. Efterisolering af hulmure foregår som oftest ved indblæsning af isoleringsgranulat ind i hulrummet mellem husets for- og bagmur.

Granulat er en betegnelse for et isoleringsmateriale der er kværnet til meget små korn. Kornenes størrelse gør det muligt at isolere samtlige små kroge og hjørner, og på den måde er det muligt at opnå en yderst effektiv isolering af hulmuren. Ved efterisolering af tag og loft anvendes der som oftest enten granulat eller batts og plader. En fordel ved at benytte batts eller plader er at disse er nemme at udskifte hvis de skulle blive beskadigede.

Derudover er det som oftest forholdsvis billigt at anvende batts og plader, da det i sådanne tilfælde er muligt at foretage selve isoleringen selv. Ved isolering med granulat er det nødvendigt at hyre en håndværker, da det selve indblæsningen af granulatet udelukkende må udføres af en autoriseret isolatør. At efterisolere sin tag og loft kan medføre store besparelser på varmeregningen. Dette skyldes at varm luft stiger til vejrs, og hvis loft- og tagisoleringen er ineffektiv bevirker dette at der forekommer et forholdsvis stort varmetab gennem loftet og taget.