Isolering

Et tilstrækkeligt og effektivt isoleret hus gør det muligt for dig som husejer at opnå store besparelser på varmeregningen. Derudover medfører effektiv boligisolering at du får et lavere energiforbrug og dermed også et lavere CO2-udslip, hvilket kommer til gavn for miljøet.

Isolering af husets ydervægge

Hulmursisolering er en oplagt isoleringsmetode der er blandt de mest effektive isoleringsmetoder i forbindelse med at minimere varmetab. Ved hulmursisolering blæses isoleringsgranulat ind i hulrummet mellem husets for- og bagmur. Isoleringsmaterialet indblæses af en særligt konstrueret maskine gennem huller boret i fugerne, eller gennem huller der skabes ved fjernelse af en eller flere mursten. I ældre huse er det dog ingen garanti at husene er opført med hulmure.

pexels-photo-131687-large

Har huset ingen hulmure, benyttes isoleringsmetoden facadeisolering der gør det muligt at isolere husfacaden uden brug af hulmure. I forbindelse med facadeisolering anvendes der som oftest udvendig isolering. Her monteres et lag isolerende materiale direkte uden på husets ydermure, hvorefter det isolerende lag tildækkes af henholdsvis et lag vindpap samt en udvendig beklædning.

I tilfælde hvor husejeren ikke ønsker at ændre facadens udseende eller hvor lokalplanen forhindrer en sådan ændring, kan det i stedet benyttes indvendig isolering. Her placeres isoleringsmateriale på indersiden af husets ydervægge, hvorefter isoleringen tildækkes af en indvendig beklædning.

Opnå store besparelser ved hjælp af isolering

En isoleringsmetode der kan medføre store besparelser på varmeregningen er sokkelisolering. Er husets sokkel ikke isoleret tilstrækkeligt, kan dette føre til kolde gulve samt et dårligt indeklima. Derudover forekommer der et forholdsvis stort varmetab i forbindelse med manglende eller utilstrækkelig sokkelisolering.

Gulvisolering er en anden isoleringsmetode der kan afhjælpe problemer i forbindelse med kolde gulve. Samtidigt er gulvisolering også en vigtig faktor i forbindelse med minimering af varmetab, da gulve der er ineffektiv isolerede kan medføre at en forholdsvis stor mængde varme bliver optaget af gulvene og videregivet til husets fundament.

Loftisolering er et eksempel på endnu en vigtig isoleringstype. Varm luft stiger til vejrs, og af den grund er ordentlig loft- og tagisolering ofte altafgørende hvis man ønsker at spare på varmeregningen. Endeligt er rørisolering endnu en isoleringstype der som oftest kan spille en afgørende rolle, da der i mange tilfælde forekommer et forholdsvis stort varmetab i forbindelse med dårligt isolerede vandrør og lignende.

Stort udvalg af materialer til isolering

Der findes i dag mange forskellige isoleringsmaterialer på markedet, hvoraf rockwool er en af dem. Rockwool har en god isoleringsevne og sælges som oftest i plader eller batts, hvilket gør at materialet er nemt at udforme og skære til. Rockwool er desuden et mineraluld, hvilket medfører at materialet er yderst brandsikkert. Et andet populært isoleringsmateriale er flamingo.

Flamingo har lige som rockwool en god isoleringsevne og er ligeledes også nemt at tilpasse i formen. Derudover er polystyren et yderst effektivt materiale i forbindelse med gulvisolering. Et forholdsvis nyt men allerede populært isoleringsmateriale er papiruld. Materialet fås udelukkende som granulat, og dets struktur gør det muligt at opnå en yderst effektiv isolering.

Papiruld er både fugtoptagende og –afgivende, hvilket bevirker at materialet egner sig perfekt i forbindelse med loft- eller hulmursisolering.